Podatki bez tajemnic

Pomimo soboty, nasi uczniowie pozostają aktywni. Dzisiejszego dnia prymusi podjęli wyzwanie w Urzędzie Skarbowym – przystąpili do konkursu sprawdzającego umiejętności wypełniania PITów. Takie edukacyjne  działania są w cenie, dzięki nim wykorzystujemy matematykę w praktyce.