CZESNE/ZAPISY

Kontakt: ul. Artyleryjska 1

62-200 Gniezno

tel. 668 580 951

 


Rekrutacja

 

W roku szkolnym 2015/16 przyjmujemy uczniów do pierwszej klasy gimnazjum. Powstanie jedna klasa gimnazjum.

 

- rekrutacja zaczyna się 15.11.2014 r.

- złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie

- egzamin ustny z języka angielskiego na poziomie B1

- do Gimnazjum przyjmujemy uczniów z min. dobrą oceną z zachowania oraz średnią ocen powyżej 4.0 w szkole podstawowej.

 

Czesne w naszej szkole wynosi 400zł m-c. W ramach czesnego oferujemy:

 

- dodatkowe zajęcia języków obcych

- dodatkowy blok zajęć matematyczno-informatycznych

- dodatkowy blok zajęć biologiczno-chemicznych

- komplet podręczników

- dostęp do e-dziennika