AKTUALNOŚCI

Wizyta Strażaka

W minionym tygodniu pojawił się w przedszkolu wyjątkowy gość. W pełnym umundurowaniu, z kaskiem strażackim na głowie – Pan Łukasz z Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, tata Julki. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Podopieczni z wielką radością przymierzali ubiór strażaka, hełm, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem.  Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, kiedy powinny go używać.

Dziękujemy za poświęcony czas i cenne rady!