AKTUALNOŚCI

Indianie z "Kulturką"

Nasz przedszkole tym razem odwiedzili Indianie, ubrani w stroje i barwne pióropusze. To kolejna wizyta z cyklu spotkań z "Kulturką". Goście opowiadali o zwyczajach, tradycjach i obrzędach indiańskich wodzów wykonując tradycyjne tańce i rytuały. Słuchając opowiadania dzieci poznały znaczenie i użyteczność przywiezionych zbiorów: strojów, przedmiotów codziennego użytku czy instrumentów muzycznych. Przedszkolacy mieli okazję bliżej przyjrzeć się dawnej kulturze, poznać ciekawe informacje dotyczące życia codziennego Indian.