AKTUALNOŚCI

Dzień Chłopca u Małych Marynarzy i Małych Farmerów

W Dniu Chłopca, dziewczynki składają swoim kolegom serdeczne życzenia. Chłopcy otrzymali również drobne upominki.