Dwujęzyczne Dzieciaki z Klasą

 

OPIS PROJEKTU:

 

Od 1 października 2018 roku realizujemy projekt „Dwujęzyczne dzieciaki z klasą” w Językowej Szkole Podstawowej Prymus.  

W ramach projektu doposażyliśmy pracownie przedmiotowe: przyrodniczą, matematyczną, fizyczną, biologiczną oraz gabinet logopedyczny. 

W ramach projektu przeprowadziliśmy specjalistyczne szkolenie języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów ścisłych (przyroda, biologia, matematyka, geografia, fizyka), kurs doskonalący z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, kurs doskonalący z zakresu pracy metodą eksperymentów i doświadczeń oraz kurs doskonalący z zakresu pracy logopedycznej z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

  

W ramach projektu prowadzimy dodatkowe zajęcia dwujęzyczne dla uczniów Językowej Szkoły Podstawowej Prymus:

 

-     Dwujęzyczne zajęcia przyrody 

-     Dwujęzyczne zajęcia matematyki 

-     Dwujęzyczne zajęcia biologii 

-     Dwujęzyczne zajęcia geografii 

-     Dwujęzyczne zajęcia fizyki 

-     Zajęcia logopedyczne

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 

Matematyka

 

Grupa  4 - piątek 8.00-8.45 

Grupa 2 - piątek 10.45-11:30 

Grupa 1 - piątek 8.00-8:45 

Grupa 3 - piątek 8.00-8:45 

Grupa 5 - czwartek 9:50-10:35 

Grupa 6 - piątek 8:00-8:45 

Grupa 7 - piątek 8:00-8:45 

Grupa 8 - poniedziałek 8:00-8:45 

Grupa 9 - piątek 10:45-11:30 

Grupa 10 - piątek 8.00-8.45 

Grupa 11 - piątek 8:55-9.40 

Grupa 12 - wtorek 8.00-8:45 

 

Fizyka 

Grupa 1 - piątek 15.00-15.45 

Grupa 2 - piątek 14.10 - 14.55

 

Geografia

 

Grupa 1 - poniedziałek 12.00-12.45 

Grupa 2 - poniedziałek 14.10-14.55 

Grupa 3 - czwartek 8.00-8.45 

Grupa 4 - wtorek 8.55-9.40 

Grupa 5 - poniedzialek 13.15-14.00 

  

Biologia

 

Grupa 1 - środa 14.10-14.55 

Grupa 2 - czwartek 8.55-9.40 

Grupa 3 - czwartek 14.10-14.55 

Grupa 4 - środa 12.00-12.45 

Grupa 5 -środa 13.15-14.00

 

Przyroda

 

Grupa 1 środa 8.00-8.45 

Grupa 2 środa 8.00-8.45 

Grupa 3 środa 8.00-8.45 

Grupa 4 środa 8.55-9.40 

Grupa 5 wtorek 14.10-14.55 

Grupa 6 środa 9.50-10.35 

Grupa 7 wtorek 8.00-8.45