AKTUALNOŚCI

Praktyczne seminarium o wodzie w klasach pierwszych

Woda daje życie oraz stanowi ważne bogactwo dla ludzi. Klasy pierwsze zgłębiły temat wody: wykonały eksperymenty z użyciem wody, rozwiązały quizy wodne, nie obyło się bez przedstawienia promującego wiedzę o wodzie. Wszyscy uczniowie mieli okazję do wykonania własnych akwariów z rybkami. Uczniowie poznali obieg wody w przyrodzie oraz nauczyli się rozróżniać wody słodkie i słone na mapie świata. Nie zabrakło odniesień ekologicznych – dzieci poznały zasady oszczędzania wody oraz jej racjonalnego wykorzystania.