AKTUALNOŚCI

Strażacka prelekcja na temat bezpieczeństwa

Dzisiaj w szkole, odbyło się ciekawe spotkanie. Do naszych szkolnych drzwi zapukali strażacy. Ubrani w specjalne mundury opowiedzieli o specyfice swojej pracy. Przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa własnego oraz udzielili instrukcji na temat sposobów reakcji w razie niebezpieczeństwa wywołanego pożarem. Potem wszyscy udali się na zewnątrz, gdzie uczniowie mogli wsiąść do wozu strażackiego czy popsikać wężem gaśniczym.