AKTUALNOŚCI

Przegląd Twórczości Artystycznej w Skłudzewie

 

Dopiero rozpoczął się rok szkolny, a u nas już pojawiły się pierwsze nagrody! Uczniowie zdobyli nagrodę zespołową w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzież! Z tej okazji prymusi wzięli udział w warsztatach plastycznych w Skłudzewie. Było inspirująco, a przede wszystkim artystycznie. Uczniowie usłyszeli krótką prelekcję, po której wykonali własne prace. Natchnienia poszukiwali w pobliskiej okolicy. Później rozpalono ognisko, a uczniowie mogli w tym czasie zjeść i wymienić się poglądami na temat sztuki.