O projekcie

 

Projekt: „Żłobek równych szans”

Z dniem 1.10.2017 r. rusza roczny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu żłobek udostępni 44 miejsca dla dzieci w wieku do 3 lat wspierając tym samym rodziców będących na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim lub wychowawczym, jak i tych którzy nie pracują. Projekt ma na celu zwiększyć dostęp do instytucjonalnych form opieki dla dzieci w wieku żłobkowym w powiecie gnieźnieńskim oraz umożliwić rodzicom szybszy powrót do pracy. Efekt to wzrost zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez likwidacje barier związanych z koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi, umożliwiając im podjęcie pracy.

Wartość projektu: 817 586,25 zł.

Wkład Funduszy Europejskich : 694 948,31 zł.

 

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Artyleryjskiej 1 w Gnieźnie lub kontakt telefoniczny pod numerem 668 580 951. Można również samemu wydrukować i wypełnić formularzu zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), a następnie złożyć go w sekretariacie.

 

Formularz zgłoszeniowy