O projekcie

Z dniem 31.12.2014 r. zakończyliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „W żłobku buszuje, kiedy Mama pracuje”. W ramach projektu żłobek udostępnił 40 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat wspierając tym samym mamy powracające po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, jak i mamy które chcą powrócić na rynek pracy. Funkcjonowanie żłobka miało realny wpływ na poprawę dostępu do dziennej opieki nad dziećmi w powiecie gnieźnieńskim. Dodatkowym atutem projektu była możliwość realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych tj.: zajęcia gimnastyki korekcyjnej, konsultacje logopedyczne, zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, zajęcia muzyczno – wokalne oraz rehabilitacji. Zaangażowana kadra specjalistów wspierała dzieci w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w kształtowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy i umiejętności społecznych.

 

Realizacja projektu jako główny cel postawiła sobie wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Badania pedagogiczne wskazują, że wczesny i powszechny dostęp do edukacji dziecka ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju oraz wzrostu efektywności całego systemu edukacji. Wczesne dzieciństwo to czas kształtowania się możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych człowieka, a tworzenie w tym okresie korzystnych warunków rozwoju przynosi bardzo wyraźne efekty podczas kolejnych etapów edukacyjnych.

 

Pomimo tego, że projekt dobiegł końca Żłobek będzie nadal funkcjonował. Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Artyleryjskiej 1 w Gnieźnie lub kontakt telefoniczny pod numerem 668 580 951.

 


 

Z dniem 1.10.2017 r. rusza roczny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Żłobek równych szans". W ramach projektu żłobek udostępni 44 miejsca dla dzieci w wieku do 3 lat wspierając tym samym rodziców będących na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim lub wychowawczym, jak i tych którzy nie pracują. Projekt ma na celu zwiększyć dostęp do instytucjonalnych form opieki dla dzieci w wieku żłobkowym w powiecie gnieźnieńskim oraz umożliwić rodzicom szybszy powrót do pracy.

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Artyleryjskiej 1 w Gnieźnie lub kontakt telefoniczny pod numerem 668 580 951. Można również samemu wydrukować i wypełnić formularzu zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), a następnie złożyć go w sekretariacie.

Formularz zgłoszeniowy